EINDEXAMEN-EXPOSITIE HKU 2013

EINDWERK.HKU.NL

Aansluitend op de website heb ik zorg gedragen voor de uitwerking van het catalogusconcept op de eindexamenexpositie aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Hierdoor is een totaalconcept ontstaan dat o.a. zichtbaar is bij de entree van de expositie, bewegwijzering, studentenbadges en een routesysteem gebaseerd op de persoonlijke selecties.