ON (SURPLUS) VALUE IN ART

Drietalige essay van Diederich Diederichsen.

Typografie opdracht aan de Hogeschool van de Kunsten te Utrecht.